Παρέμβαση στο διεθνές συνέδριο Dubrovnik Forum 2021 και τη συζήτηση με θέμα «Η διεθνής κοινότητα και τα Δυτικά Βαλκάνια: πώς να τερματιστεί η καραντίνα»

Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ Gordon, σας ευχαριστώ που οργανώσατε τη συζήτηση αυτή. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σε αυτό το υπέροχο μέρος και πρέπει να πω, καθώς κατάγομαι από την Κέρκυρα, ότι αισθάνομαι σε μεγάλο βαθμό σαν στο σπίτι μου.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Εξοχότατοι, κυρίες και κύριοι, αν μου επιτρέπετε θα αναφερθώ στο προφανές. Ότι η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων ανήκει στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια και ότι οι πολιτικές Διεύρυνσης και Γειτονίας αποτελούν διακριτά δομικά στοιχεία μιας γεωπολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την χαρακτήρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Και φυσικά οι πολιτικές αυτές είναι ζωτικής σημασίας για την επιρροή και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθούν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στις ενδιαφερόμενες χώρες. Βασικός στόχος της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια είναι να τα βοηθήσει να ανταποκριθούν σε όλες τις προϋποθέσεις πλήρους ένταξης, στηρίζοντας τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, την ευθυγράμμιση με τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες.

Πιστεύουμε ότι αυτά με τη σειρά τους θα επιταχύνουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σύγκλιση.

Χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνία και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι δε ζωτικής σημασίας αφενός η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στην περιοχή για τις ευκαιρίες που συνεπάγονται η στενότερη ενοποίηση και οι μεταρρυθμίσεις, αφετέρου η αντιμετώπιση επιζήμιων επιρροών από τρίτες χώρες.

Αυτά απαιτούν βεβαίως προσπάθειες και από τις ίδιες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Η διαδικασία ένταξης θα στηρίξει τη μετατροπή των Δυτικών Βαλκανίων σε λειτουργικές οικονομίες της αγοράς, ικανές να ενσωματωθούν πλήρως, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες, να προωθήσουν το κράτος δικαίου, να σταματήσουν τη διαρροή εγκεφάλων.

Δεν θα ήταν καθόλου δίκαιο, αν και κατανοώ πλήρως τα παράπονα, να ξεκινήσει ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών μεταξύ των Δυτικών Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαδικασία και το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων.

Είναι προφανές ότι αυτό που ονομάζεται «κόπωση διεύρυνσης» εξαπλώνεται στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει δε να επισημάνω ότι η κατάσταση του Covid-19 δεν βοήθησε καθόλου. Και επίσης, όπως σε όλες τις διαδικασίες ένταξης, θα έπρεπε να αναμένεται κάποιος βαθμός απογοήτευσης των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία πέτυχαν τελικά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και προσβλέπουμε στη διοργάνωση της πρώτης Διακυβερνητικής Διάσκεψης με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, το συντομότερο δυνατόν, φυσικά σύμφωνα με τους καθορισμένες προϋποθέσεις.

Και όσον αφορά το Μαυροβούνιο και τη Σερβία, επισημαίνεται θετικά η προθυμία των δύο χωρών να συμμορφωθούν με τη νέα μεθοδολογία διεύρυνσης.

Το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια είναι ένα σχέδιο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής, που βασίζεται στους πυλώνες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά και μέσω της προώθησης της περιφερειακής ολοκλήρωσης.
Χαίρομαι δε που ακούω ότι από την 1η Ιουλίου, η περιαγωγή δεδομένων μεταξύ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι δωρεάν. Είναι ένα σημαντικό βήμα.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνεχίσει να βοηθά τους εταίρους μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Εντούτοις, αυτή η υποστήριξη θα ήταν ελλιπής, εάν δεν είχαν σχεδιασθεί βιώσιμα, ολοκληρωμένα μέτρα για την περιοχή.

Από τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά και διαδραματίζει, επιτρέψτε μου να πω, κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των γειτόνων και φίλων μας στα Δυτικά Βαλκάνια.

Παραμένει περισσότερο από ποτέ μια γεωστρατηγική επένδυση για μια σταθερή, ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε στενά με τη Σλοβενική Προεδρία για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Τέλος, ας στείλουμε σήμερα, από το Forum του Dubrovnik ένα ισχυρό και ομόφωνο μήνυμα ότι ο κοινός μας στόχος είναι μια ειρηνική, ισχυρή, σταθερή ενωμένη Ευρώπη, μέσω της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο