Παρουσίαση της διαδικτυακής έκθεσης της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του ελληνικού Αγώνα για την Ανεξαρτησία.

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Με την ευκαιρία της επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζω, σήμερα, τη διαδικτυακή έκθεση 200 και πλέον εγγράφων από τη συλλογή του Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Τα έγγραφά αυτά περιγράφουν, για πρώτη φορά συνολικά και ολοκληρωμένα, την πορεία αναγνώρισης του νέου ελληνικού κράτους. Περιγράφουν επίσης τη σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με τα κράτη της εποχής.

Η περίοδος, η οποία καλύπτεται από την έκθεση εκτείνεται από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας το 1821, μέχρι και την πρώτη δεκαετία μετά τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους, το 1830.

Μέσα από τα ιστορικά αυτά έγγραφα, παρουσιάζεται, ανάγλυφα, η ανάπτυξη επαφών με καθένα από τα κράτη της εποχής, με τα οποία η Ελλάδα συνήψε διπλωματικές και προξενικές σχέσεις.

Η έκθεση ξεκινά από την αναγνώριση του Αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων από την Αϊτή, το 1822.

Ακολουθεί η σύναψη διπλωματικών και προξενικών σχέσεων με τις Μεγάλες Δυνάμεις, κατά τα τελευταία έτη της Επανάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, σκιαγραφείται η ίδρυση δεκάδων προξενικών Αρχών σε μεγάλο μέρος του κόσμου, μόλις κατά την πρώτη δεκαετία μετά την Ανεξαρτησία.

Η δημιουργία του διπλωματικού και προξενικού δικτύου της ελεύθερης, πλέον, Ελλάδας απετέλεσε σημαντική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ανεξαρτησίας της. Συνέβαλε, επίσης, στην εδραίωση της ύπαρξής της μεταξύ των υπολοίπων ελεύθερων και ανεξάρτητων κρατών.

Το νεοσύστατο Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ο βασικός δημιουργός του δικτύου αυτού. Μέσα από τη δράση του έγινε αισθητή, εκ νέου, η παρουσία της Ελλάδας.
Τούτο επετεύχθη, για πρώτη φορά μετά από αιώνες, στις πρωτεύουσες και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και λιμάνια του κόσμου.

Τα έγγραφα της έκθεσης αναδεικνύουν, επίσης, το ενδιαφέρον και των άλλων κρατών να αποστείλουν, ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά τον Αγώνα, διπλωματικούς και προξενικούς αντιπροσώπους τους στην ελεύθερη Ελλάδα. Ορισμένοι, δε, εξ αυτών ήταν μάλιστα ένθερμοι Φιλέλληνες.

Οι διορισμοί αυτοί απετέλεσαν αναγνώριση όχι μόνο της Ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Απετέλεσαν αναγνώριση και της σημασίας που είχε για πολλούς, σε ολόκληρο τον κόσμο, το γεγονός ότι η Ελλάδα ξαναβρήκε τη θέση που της άρμοζε στην παγκόσμια κοινότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο