Προβλήματα σωφρονιστικού συστήματος

Προς:

κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το σωφρονιστικό σύστημα νοηματοδοτείται από την ανάγκη της γενικής και ειδικής πρόληψης του εγκλήματος, του παιδευτικού παραδείγματος προς το κοινωνικό σύνολο από τη μια πλευρά και του σωφρονισμού του συγκεκριμένου ποινικού παραβάτη από την άλλη, ώστε μέσω του πειθαρχικού αυτού μηχανισμού να αποκτήσει μια δυνατότητα και ευκαιρία επανένταξης στην κοινωνία.

Επί ενάμισι έτος και πλέον, η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας απλώς υπό όρους ‘αποσυμφόρησης’ μέσω της διεύρυνσης των περιπτώσεων και της διευκόλυνσης της υφ’ όρον απόλυσης κρατουμένων, με αλλεπάλληλα, μάλιστα, νομοθετήματα, τον Απρίλιο του 2015 (ν.4322/15 ΦΕΚ Α΄ 42) και τον Αύγουστο του 2016 (ν.4411/16 ΦΕΚ Α΄ 142).

Η βελτίωση των όρων διαβίωσης στα καταστήματα κράτησης, η αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των νέων καταστημάτων κράτησης που ανεγέρθηκαν τα προηγούμενα έτη, η αναλογική κατανομή των τροφίμων ανά κατάστημα, η αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού, η ανάπτυξη συνεργειών με την Ελληνική Αστυνομία, δεν εμπίπτουν, ωστόσο, ως επιλογές, στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης. Επιλογές, όμως, που θα έπρεπε ν’ αποτελούν στοιχεία μιας σύγχρονης σωφρονιστικής πολιτικής, ικανής ν’ ανταποκριθεί στη δύσκολη πρόκληση της λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Ποιος είναι ο αριθμός των υπηρετούντων σωφρονιστικών υπαλλήλων, υπαλλήλων εξωτερικής φρούρησης και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των αποσπάσεων, απασχολούμενου ανά κατηγορία, ειδικότητα και κατάστημα κράτησης.

β) Ποιες είναι οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ανά κατηγορία, ειδικότητα προσωπικού και ανά κατάστημα κράτησης και σε ποιο ποσοστό παραμένουν σήμερα κενές.

γ) Ποιος είναι ο προγραμματισμός προσλήψεων σωφρονιστικού και λοιπού προσωπικού για τα καταστήματα κράτησης.

δ) Ποιος είναι ο αριθμός των τροφίμων ανά κατηγορία βαρύτητας εκτιόμενης ποινής και ανά κατάστημα κράτησης.

ε) Πόσοι συνολικά και ανά κατηγορία εκτιόμενης ποινής κρατούμενοι απολύθηκαν βάσει των διατάξεων των νόμων 4322/2015 και 4411/2016.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο