Ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων (‘κόκκινων’) δανείων

Προς:

κ. Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Η ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων επιχειρήσεων και νοικοκυριών αποσκοπεί αφενός στην ανακούφιση των υποχρέων που βαρύνονται με δανειακές υποχρεώσεις τις οποίες δεν δύνανται, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, να εξυπηρετήσουν, αφετέρου στη διευθέτηση μιας εκκρεμότητας που υπονομεύει τη φερεγγυότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και παρατείνει την αβεβαιότητα στην πραγματική οικονομία.

Γι’ αυτό το λόγο, το Νοέμβριο του 2014, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας παρουσίασε και πέτυχε να ψηφιστεί από τη Βουλή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών που συνδυαζόταν με τη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ν.4305/2014) και οδηγούσε σε ελάφρυνση κατά ποσοστό τουλάχιστον 50% των χρεών ανά χρηματοδοτικό φορέα (Μέρος Δ΄ του ν.4307/2014).

Επόμενη νομοθετική κίνηση θα ήταν η ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των νοικοκυριών (στεγαστικά κ.α.) σε συνδυασμό με βελτιώσεις στο πλαίσιο των νόμων 3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) και 4224/2013 (αναστολή πλειστηριασμών κυρίας κατοικίας), η οποία, όμως, ανακόπηκε από την πρόωρη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών του Ιανουαρίου 2015.

Κατόπιν καθυστερήσεων τεσσάρων μηνών, εξαιτίας των οποίων και της παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν έτι περαιτέρω, η νέα Κυβέρνηση ανακοίνωσε μόλις προ ολίγων ημερών (02.06.2015) τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας με αντικείμενο ‘την εκπόνηση ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων’ και υπο- ομάδων προς εξειδίκευση επιμέρους θεματικών ενοτήτων, με σκοπό ‘τη σύνταξη οικονομικών αναλύσεων και μελετών, όπου κρίνεται απαραίτητο, και την υποβολή προτάσεων’ προς τον οικείο Υπουργό.

Κατόπιν τούτων,

ερωτάται ο κ. Υπουργός,

α) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα σύνταξης και κατάθεσης προς ψήφιση στη Βουλή συγκεκριμένου σχεδίου νόμου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων;

β) Γιατί δεν προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες εφαρμογής του ν.4307/2014 για τα επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ώστε να δοθεί ανάσα στις μικρές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες και να μην παρατείνεται η αβεβαιότητα στην αγορά;

γ) Πως συνδυάζεται η συγκρότηση της ως άνω ομάδας εργασίας και των υπο – ομάδων της με τις πάγιες δομές της Διοίκησης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Καταναλωτή κ.α.) και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που έχει ήδη συσταθεί με αντικείμενο μεταξύ άλλων, ‘τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων’ (αρ.1 ν.4224/2013), ώστε να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και περαιτέρω καθυστερήσεις;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο