Στατιστικά στοιχεία εκτιόντων ποινές κάθειρξης έως δέκα ετών

Προς:

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Η ποινική δικαιοσύνη επιτελεί γενική και ειδική προληπτική λειτουργία, καθώς η ποινή που επιβάλλεται και εκτελείται αποτρέπει αφενός τους τρίτους από την τέλεση εγκλημάτων, αφετέρου τον καταδικαζόμενο, ώστε να σωφρονιστεί και να απόσχει από παραβατική συμπεριφορά στο μέλλον. Αντιθέτως, η ποινή που καταγιγνώσκεται, αλλά δεν εκτελείται υπονομεύει την ποινική λειτουργία της πολιτείας και εμπεδώνει στην κοινωνία το αίσθημα της γενικής ατιμωρησίας.

Με την υπ’ αρ. 634/52/30.12.11 τροπολογία που κατατέθηκε στο σ.ν. του ΥΔΔΑΔ ‘Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας’ για την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης προβλέπεται η υφ’ όρον απόλυση ακόμη και κρατουμένων για ποινή κάθειρξης έως δέκα ετών, εφ’ όσον έχουν εκτίσει πραγματικά το 1/3 αυτής, το οποίο δύναται να ισοδυναμεί σε δύο ή και λιγότερα έτη έκτισης, με τη συνδρομή όρων του αρ.105§2 ΠΚ κ.α.

Ωστόσο, ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα ετών είναι δυνατόν να εκτίουν δράστες ιδιαίτερα ειδεχθών εγκλημάτων, που τιμωρούνται, ορισμένα εξ αυτών, κατ’ αρχάς, με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, μειουμένης, όμως, λόγω της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων, σε κάθειρξη δέκα ετών. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ελλοχεύει ο κίνδυνος να επανέλθουν, χωρίς τη δυνατότητα παρέμβασης κι ελέγχου της οικείας δικαστικής ή εισαγγελικής αρχής, ως ελεύθεροι στην κοινωνία, επικίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών κρατούμενοι.

Είναι, επομένως, αναγκαίο, πριν η Βουλή συζητήσει επί της εν λόγω τροπολογίας, να έχει πλήρη εικόνα του αριθμού των κρατουμένων που εκτίουν ποινές κάθειρξης από πέντε έως δέκα ετών και της βαρύτητας των αδικημάτων που έχουν διαπράξει, ώστε να κρίνει, κατ’ αρχάς, εάν το πλήθος τους είναι τέτοιο ώστε να δικαιολογεί το δικαιοπολιτικό σκοπό της αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης και, εν συνεχεία, εάν η φύση των αδικημάτων που έχουν διαπράξει, σε σχέση με τον έως τώρα χρόνο έκτισης ποινής τους, δύναται να επιτρέψει την αποφυλάκισή τους για ανθρωπιστικούς λόγους, χωρίς να εκθέτει την κοινωνία στον κίνδυνο επανόδου σ’ αυτήν επικίνδυνων και αμετανόητων εγκληματιών.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

Ποιος είναι ο αριθμός των εκτιόντων ποινές κάθειρξης από πέντε έως δέκα ετών, ποια η αναλογία ημεδαπών / αλλοδαπών μεταξύ τους, για ποια αδικήματα κρατούνται και ποια η αναλογία του αριθμού τους σε σχέση προς το σύνολο των κρατουμένων των καταστημάτων κράτησης της χώρας.
Ποιος είναι, ειδικότερα, ο αριθμός όσων εκτίουν ποινή κάθειρξης δέκα ετών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων του ΠΚ, ποία η αναλογία ημεδαπών / αλλοδαπών μεταξύ τους και για ποια αδικήματα κρατούνται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο