Συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του άτυπου Συμβουλίου JHA της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω τους συναδέρφους, να καλωσορίσω την Επίτροπο κα Cecilia Malmström. Σήμερα, συζητήσαμε σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κάτι που για την Ευρώπη και για την Ελλάδα έχει εξαιρετική σημασία.

Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαχείριση της παράνομης, αλλά και της νόμιμης μετανάστευσης, αποτέλεσαν τους κύριους θεματικούς άξονες της συζήτησής μας.

Η ενίσχυση και εμβάθυνση των ευρωπαϊκών πολιτικών σε αυτά τα θέματα είναι προφανές ότι θα πρέπει να θεμελιώνεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της κοινής ευθύνης και της δίκαιης κατανομής των βαρών μεταξύ των Κρατών Μελών.

Από τη συζήτηση αναφορικά με την τρομοκρατία και την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων προέκυψαν σημαντικά και χρήσιμα συμπεράσματα:

Καταρχήν, είναι νομίζω προφανές ότι δεν υπάρχει συστημικός δεσμός ανάμεσα στην τρομοκρατία και την παράνομη μετανάστευση, όμως είναι επίσης προφανές ότι η τρομοκρατία μπορεί να εκμεταλλευτεί το φαινόμενο της παράνομης μετανάστευσης προς όφελός της. Σε κάθε περίπτωση όμως η τρομοκρατία συνδέεται με διάφορες μορφές οργανωμένης εγκληματικότητας.

Η προστασία των συνόρων χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και για το σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία διακρατικής συνεργασίας, αφενός μεν μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, αφετέρου και με τρίτες χώρες.
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον τομέα της παράνομης μετανάστευσης καθιστούν αναγκαία την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ EUROPOL και FRONTEX.

Για την προστασία των εξωτερικών συνόρων απαιτείται η χρήση νέων νομικών εργαλείων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης -τα οποία ενδεχομένως ήδη εφαρμόζονται από ορισμένα Κράτη – Μέλη.

Επιβεβαιώνεται η ανάγκη να υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα PNR, καθώς και η αξιοποίηση του SIS και του πακέτου «ευφυών συνόρων», αυτό που είναι γνωστό ευρωπαϊκά ως smart borders.

Συμφωνήσαμε επίσης, ότι πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της ατζέντας, συζητήσαμε την αναγκαιότητα πολιτικών διαδικασιών που θα πρέπει να αναπτυχθούν για τη διατύπωση στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και στην ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην μετά Στοκχόλμη εποχή, την περίοδο, δηλαδή, 2014-2020.

Συμφωνήσαμε στην αναγκαιότητα διερεύνησης οδών βελτίωσης όλων των εφαρμοζόμενων σήμερα πολιτικών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα νέα προβλήματα και στις νέες προκλήσεις. Όπως επίσης και στην ανάγκη να συζητηθούν πολιτικές ένταξης, οι οποίες να εφαρμοσθούν και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή και η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αποτελούν αντιπάλους της κοινωνίας των ευρωπαίων πολιτών.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε ακόμα αφενός στα μέσα προώθησης της πρακτικής εφαρμογής της αρχής αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης και αφετέρου στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών, για την οποία συμφωνήθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια.

Η Προεδρία, επίσης, θεωρεί ότι η συζήτηση θα συμβάλλει ουσιαστικά στην διαμόρφωση των μελλοντικών στρατηγικών κατευθύνσεων στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων, που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες Κρατών-Μελών της Ένωσης, να απαντούν στις προκλήσεις αλλά και να αποτελούν πειστική απάντηση στα ερωτήματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο