Υλοποίηση μελέτης εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου και αντιμετώπιση προβλημάτων ακτοπλοϊκών συνδέσεων των Ιονίων Νήσων

Προς:

Τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Τον περασμένο Ιανουάριο, η πολιτική ηγεσία του τότε Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας (ΥΘΥΝΑΛ) ανακοίνωσε την επικείμενη ολοκλήρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού, που είχε προηγουμένως προκηρυχθεί από το τότε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), για την ανάθεση της κατάρτισης «Ολοκληρωμένης μελέτης εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην ελληνική ακτοπλοΐα, με έμφαση στα δρομολόγια των άγονων γραμμών, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ».

Η εξέλιξη και ολοκλήρωση του διαγωνισμού υπό την ευθύνη του τότε ΥΠΟΙΑΝ, αλλά και η ανάθεση σε Επιτροπή του «εξορθολογισμού του θεσμικού πλαισίου και του δικτύου γραμμών ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας και του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη νησιωτική πολιτική» είχε επιβεβαιωθεί δια της υπ’ αρ. πρωτ. 6611/97/28.02.11 απαντήσεως του τότε ΥΘΥΝΑΛ στην υπ’ αρ. πρωτ. 10.579/07.02.11 σχετική ερώτησή μου.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 9802/ΔΕ 1444/28.04.11 απάντηση του τότε ΥΠΟΙΑΝ και ήδη ΥΠΑΑΝ στην ίδια ερώτηση, είχε ενταχθεί στην ΣΑΕΠ 022/8 το ενάριθμο έργο 2010ΕΠΟ2280020 με τίτλο «Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου μεταφορικού ισοδυνάμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων» με προϋπολογισμό 110.700,00 € και ισόποση πίστωση. Μετά από πρόταση του φορέα και ένταξη του εν λόγω έργου στην αντίστοιχη ΣΑΕΠ για το 2011 θα ξεκινούσε η διαδικασία επιχορήγησής του, η οποία είχε ανασταλεί λόγω εξέλιξης γενικού διαγωνισμού.

Στο διάστημα που ακολούθησε, το ΥΘΥΝΑΛ (πρώην Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής) καταργήθηκε για δεύτερη φορά και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας άλλαξε για τρίτη φορά ονομασία και αρμοδιότητες μέσα σε διάστημα μικρότερο από δύο έτη, η οργανωμένη πολιτική και διοικητική μέριμνα των ευαίσθητων τομέων της ναυτιλίας και του νησιωτικού χώρου περιπλέχθηκε κι ατόνησε, ενώ τα προβλήματα της ελληνικής ακτοπλοΐας επιδεινώθηκαν.

Αποκορύφωση της κατάστασης αυτής για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτέλεσε η αιφνιδιαστική απόσυρση πλοίων λόγω προβλημάτων των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας του Ρωσικού Νηογνώμονα και η διακοπή κρίσιμων για τη διασύνδεση των μικρών, ιδίως, νήσων, δρομολογίων: Παξοί – Κέρκυρα, Διαπόντια Νησιά – Κέρκυρα, Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα, Λευκάδα (Βασιλική) – Κεφαλονιά (Φισκάρδο) – Ιθάκη (Φρίκες), Σάμη – Ιθάκη – Αστακός, Πεσσάδα Κεφαλονιάς – Ζάκυνθος.

Οι περιστάσεις αυτές επιτείνουν την αναγκαιότητα διερεύνησης της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου στον ελληνικό νησιωτικό χώρο, με στόχο την εναρμόνιση των τιμών των εισιτηρίων των θαλασσίων μεταφορών με αυτές των χερσαίων και την ποιοτική όσο και οικονομικά ανταγωνιστική διασύνδεση των νησιών μας, ιδίως των μικρότερων, μεταξύ τους και με τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Κατόπιν τούτων,ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Σε ποια φάση ευρίσκεται η διαδικασία κατάρτισης της μελέτης εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην ελληνική ακτοπλοΐα.
2. Ποιες ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έχουν υπαχθεί στο αντικείμενο της μελέτης.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Δένδιας

Μετάβαση στο περιεχόμενο